سامانه جامع آموزشي هم آوا

 نام کاربری : کد ملی

کلمه عبور : شماره شناسنامه

اخبار ويژه دانشجویان

جدول راهنمای انتخاب واحد ترم مهر 98

راهنمای انتخاب واحد (مهر98)-طبق تقویم آموزشی


تقویم آموزشی ترم مهر98

(قابل توجه دانشجویان ترمهای 2 و 3 و 4 )ثبت نام ورودی جدید-مهر98