سامانه جامع آموزشي هم آوا

 نام کاربری : کد ملی

کلمه عبور : شماره شناسنامه

اخبار ويژه دانشجویان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید(مهر 97)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید(مهر 97)


تمدید مهلت ثبت نام کاردانی مهر 97

تمدید مهلت ثبت نام کاردانی مهر 97


نحوه پرداخت حق ستاد 15 درصد ( قابل توجه دانشجویان ورودی جدید )

نحوه پرداخت حق ستاد 15 درصد ( قابل توجه دانشجویان ورودی جدید )


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی جدید(مهر 97)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی جدید(مهر 97)


برنامه هفتگی نیم سال اول تحصیلی 98 - 97

برنامه هفتگی نیم سال اول تحصیلی 98 - 97


تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 98 - 97

تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 98 - 97


سال حمایت از کالای ایرانی