سامانه جامع آموزشي هم آوا

 نام کاربری : کد ملی

کلمه عبور : شماره شناسنامه

اخبار ويژه دانشجویان

جلسه توجیهی کارورزی و کاربینی

جلسه توجیهی کارورزی و کاربینی


اعمال قانون حذف دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه

قانون حذف دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه


جهت پرداخت شهریه و تعیین وضعیت مالی

جهت پرداخت شهریه و تعیین وضعیت مالی


سال حمایت از کالای ایرانی