سامانه جامع آموزشي سجاد

 نام کاربری : کد ملی

رمز عبور پیش فرض :

شماره شناسنامه + کد ملی

اخبار ويژه
كانال خبري تلگرام واحد 14

مشاوره جهت ثبت نام
ارتباط با آموزش واحد 14
مجله پژوهشي هنري واحد 14

 

مشاوره جهت ثبت نام ترم بهمن 94


 

راهنما ها و آموزش ها


 

اخبار تكنولوژي روز