سامانه هاي آموزشي

 

 نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور پیش فرض : کد ملی

 نام کاربری : کد ملی

رمز عبور پیش فرض :

شماره شناسنامه + کد ملی  

دريافت دفتر چه كارداني مهر 1394

جملات قصار
بايد بخواهيم تا بتوانيم. رنه دكارت
اخبار دانشجويي
انتخاب واحد دانشجويان تك درس انتخاب واحد تابستان

انتخاب واحد دانشجويان تك درس انتخاب واحد تابستان

تحويل كارورزي استاد شاه محمدي

تحويل كارورزي استاد شاه محمدي

ثبت نام و دريافت دفترچه کارشناسي علمی کاربردی 94 - 95

 کد رشته مرکز و دریافت دفترچه

تحويل كارورزي كارشناسي حسابداري استاد خوشكار

تحويل كارورزي استاد خوشكار

تحويل كارورزي دانشجويان IT

محدودیت زمان ثبت نمره در سامانه سحاد

محل برگزاري آزمون هاي ترم تابستانه 94

محل برگزاري آزمون هاي ترم تابستانه

آخرين مهلت تحويل كارورزي استاد غفاري

مهلت تحويل كارورزي استاد غفاري

تحويل كارورزي خانم كامراني

تاریخ تحويل كارورزي خانم كامراني

آخرين مهلت تحويل كارورزي استاد افناني

مهلت تحويل كارورزي استاد افناني

تحويل كارورزي استاد باغبان

تاریخ تحویل کارورزی استاد باغبان

مجله الكترونيكي واحد 14

 در دست راه اندازی . . . 

شبكه هاي اجتماعي

اوقات شرعي
پرداخت الكترونيكي شهريه (85%)

ثبت نام الكترونيكي واحد 14

 

راهنما ها و آموزش ها

 

پرسش و پاسخ