جدول راهنمای انتخاب واحد ترم مهر 98

راهنمای انتخاب واحد (مهر98)-طبق تقویم آموزشی


تقویم آموزشی ترم مهر98

(قابل توجه دانشجویان ترمهای 2 و 3 و 4 )دریافت دانشنامه

روزهای شنبه الی دوشنبه


1 2