اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی
تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 97 - 96

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 97 - 96


برنامه هفتگی ترم تابستان 97

برنامه هفتگی ترم تابستان 97


موارد انضباطی جلسه آزمون

موارد انضباطی جلسه آزمون


زمان تحویل کارورزی ( 1 )

یکشنبه مورخ 10 / 04 / 97


1 2