اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی

تغییر زمان کلاس درس بازاریابی خدمات مالی استاد آقای قاسم زاده

دوشنبه ساعت 17 الی 30 : 20


دانشجوی محترم

کلاس درس بازاریابی خدمات مالی ، استاد آقای قاسم زاده از روز پنج شنبه به روز دوشنبه ساعت 17 الی 30 : 20 تغییر یافت .

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/12/14
  • تعداد مشاهده : 141 بار