اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی

جهت پرداخت شهریه و تعیین وضعیت مالی

جهت پرداخت شهریه و تعیین وضعیت مالی


جهت پرداخت شهریه و تعیین وضعیت مالی خود به  امور مالی مرکز مراجعه نمایید . 
 

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/07/30
  • تعداد مشاهده : 404 بار