اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی

اعمال قانون حذف دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه

قانون حذف دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر حضور دانشجویان در کلاسها در صورت غیبت بیش از 3

جلسه
دانشجویان از حضور دانشجو در جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و به
منزله حذف درس می باشد .

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 2
  • تاریخ انتشار : 1397/08/10
  • تعداد مشاهده : 437 بار