اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی

به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است

همراه داشتن کارت دانشجویی


 
قابل توجه کلیه دانشجویان

به همراه داشتن کارت دانشجویی جهت حضور در مرکز الزامی می باشد. لذا از روز شنبه مورخ 97/08/12 از ورود

دانشجویان فاقد کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/08/10
  • تعداد مشاهده : 87 بار