کنسلی و جبرانی کلاسهای استاد خانم پورهاشمی


کلاسهای استاد خانم پورهاشمی روز پنجشنبه مورخ 98/02/26 برگزار نمی گردد.


کلاس جبرانی ایشان در روز جمعه مورخ 98/02/27 به شرح زیر برگزار میگردد:

کلاس جبرانی  درس شبکه های اجتماعی ساعت 9 الی 13

کلاس جبرانی  درس حقوق شهروندی ساعت 13 الی 15

کلاس جبرانی  درس تغییرات اجتماعی ساعت 15 الی 17
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/02/21
  • تعداد مشاهده : 396 بار