تغییر کلاس درس فرهنگ عمومی استاد آقای محمدی

تغییر کلاس فرهنگ عمومی

قابل توجه دانشجویان محترم:


کلاس درس فرهنگ عمومی استاد محمدی به روز چهارشنبه ساعت 16 الی 20 تغییر یافت.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/04/16
  • تعداد مشاهده : 405 بار