اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی

ارائه دروس مهارت مشترک و عمومی

مدیریت کسب و کار و بهره وری فرهنگ عمومی آشنایی با قانون و تاریخ تحلیلی


قابل توجه دانشجویان

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان دروس مهارت مشترک و عمومی  در ترم جاری با ظرفیت محدود ارائه شد

نام درس روز و ساعت برگزاری کلاس
نام استاد
مدیریت کسب و کار و بهره وری جمعه ها 10  - 8 استاد کیپوری
فرهنگ عمومی جمعه ها 12 - 10 استاد کیپوری
آشنایی با قانون اساسی پنج شنبه 18:30 - 16:30 استاد جلالی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام پنج شنبه 20:30 - 18:30
استاد جلالی

در صورت تمایل جهت اخذ درس تا تاریخ 18 / 07 / 96 به اداره آموزش مراجعه نمایید .

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/07/15
  • تعداد مشاهده : 625 بار