اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترم 1 (پذیرفته شدگان ترم مهر 96)

 

 کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترم 1(پذیرفته شدگان ترم مهر 96)

جهت انجام انتخاب واحد و تعیین تکلیف مالی ترم جاری خود روز شنبه مورخ

96/7/22 لغایت یکشنبه مورخ 96/7/23
به اداره آموزش مراجعه نمایند.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/07/20
  • تعداد مشاهده : 498 بار