اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی
قابل توجه دانشجویانی که فرم درخواست 8 واحد در ترم تابستان را تکمیل نمودند

برای سایر دروس جهت میهمان شدن به مراکز دیگر مراجعه نمایید .


درخواست میهمانی نیم سال تابستان 96 - 97

درخواست میهمانی نیم سال تابستان 96 - 97


انتخاب واحد دوره تابستان 96 - 97

انتخاب واحد دوره تابستان 96 - 97


فارغ التحصیل با گذراندن 8 واحد

ساعات مراجعه 30 : 8 الی 30 : 16


1 2 3 4 5 6