معاونين و كارشناسان

 

 ردیف نام خانوادگیسمت
1 خانم پیکرآرامعاون اداری مالی
2 خانم اشتریمعاون آموزش
3آقای محمدیمسئول حراست
4خانم نقاشمسئول فارغ التحصیلان
5آقای احمدیمتصدی آموزش