گواهي موقت

 

*****  تحویل تمامی گواهی موقت هادر ترم تابستانه فقط در روزهای یکشنبه و سه شنبه انجام خواهد شد *****

 

مدارک لازم جهت دریافت صدور گواهی موقت

 

1 - تمبر 1000 تومانی از بانک ملی

 

2 - کارت دانشجویی

 

3 - ثبت نام در سایت دانشگاه جامع قسمت کانون دانش آموختگان جهت دریافت کد رهگیری و گرفتن پرینت

4 - فرم تسویه حساب (
دریافت فایل )

 

5 - در ایام امتحانات و ثبت نام امور فارغ التحصیلان قادر به پاسخگویی نمی باشد .