شماره هاي داخلي مركز

شماره تلفن های واحد 14 : 9 - 68 38 90 88 

 

 زمان پاسخگویی : از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر - 15 الی 17 بعد از ظهر 

ردیف نام خانوادگی سمت شماره داخلی مرکز
1  خانم پیکرآرا معاون اداری مالی 107
2 خانم اشتری معاون آموزش 109
2 آقای محمدی مسئول حراست 110
3 خانم نقاش مسئول فارغ التحصیلان و امور دانشجویی 108
4   آقای صریحی نژاد کارشناس آموزشی 111
5 خانم حسینی کارشناس آموزشی
6 آقای قورچیان مسئول IT دانشگاه 101