اين قسمت اطلاعيه هاي نصب شده بر روي تابلوي اعلانات دانشگاه مي باشد

تقویم آموزشی ترم تحصیلی مهر 96

تقویم آموزشی ترم تحصیلی مهر 96