سر فصل دروس مقطع كارداني


جهت نمايش سيلابس بر روي رشته مورد نظر كليك نمائيد  

 
 

ردیف نام رشته گرایشمقطع دریافت
1 امور بورس.کاردانی
2امور فرهنگیکاردانی
3امور کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی
4حسابداریحسابرسیکاردانی
5حسابداریمالیاتی کاردانی
6روابط عمومی.کاردانی
7فناوری اطلاعاتاینترنت و شبکه های گستردهکاردانی
8کسب و کار.کاردانی
9حسابداریمالیکاردانی