سر فصل دروس مقطع كارشناسي

جهت نمايش سيلابس بر روي رشته مورد نظر كليك نمائيد 

  

ردیفنام رشته گرایش مقطع دریافت
1روابط عمومی امور رسانهکارشناسی
2روابط عمومیالکترونیککارشناسی
3روابط عمومی افکار سنجیکارشناسی
4علوم کتابداری و اطلاع رسانی.کارشناسی
5مدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزی فرهنگیکارشناسی
6مدیریت بورس.کارشناسی
7حسابداریمالیکارشناسی