سر فصل دروس مقطع كارشناسي

جهت نمايش سيلابس بر روي رشته مورد نظر كليك نمائيد 

  

ردیف نام رشته  گرایش  مقطع  دریافت
1 روابط عمومی  امور رسانه کارشناسی
2 روابط عمومی الکترونیک کارشناسی
3 روابط عمومی  افکار سنجی کارشناسی
4 علوم کتابداری و اطلاع رسانی . کارشناسی
5 مدیریت امور فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی کارشناسی
6 مدیریت بورس . کارشناسی
7 حسابداری مالی کارشناسی