دارلقرآن

با عنایت پروردگار متعال و همکاری چندی از دانشجویان مرگز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 14 وبلاگ دارلقرآن این مرکز راه اندازی گردیده است که در ادامه لینک استفاده از آن قرار داده خواهد شد

لینک دارلقران واحد